Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunināta 27-Feb-2023
Spēkā stāšanās datums 27-Feb-2023

Šajā privātuma politikā ir aprakstīts SIA “Spilve VL”, Gustava Zemgala gat. 77, Vidzemes priekspilsēta, Teika, Rīga LV-1039, Latvija, e-pasts: info@rvrsmart.com, tālrunis: +37127051333 par jūsu personīgas informācijas savākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni ( https://rvrsmart.com ) (turpmāk tekstā “Pakalpojums”). Piekļūstot vai izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat jūsu informācijas vākšanai, izmantošanai un izpaušanai saskaņā ar šo privātuma politiku. Ja jūs tam nepiekrītat, lūdzu, nepiekļūstiet Pakalpojumam un nelietojiet to.

Mēs varam mainīt šo privātuma politiku jebkurā laikā bez iepriekšējā brīdinājuma un publicēt pārskatīto privātuma politiku Pakalpojumā. Pārskatītā politika stājas spēkā 180 dienas pēc tam, kad pārskatītā politika tiek publicēta Pakalpojumā, un jūsu turpinātā piekļuve Pakalpojumam vai tā lietošana pēc šī laika tiks uzskatīta, kā jūsu piekrišana pārskatītai privātuma politikai. Tāpēc mēs iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

 1. Mūsu vāktā informācija:

  Mēs apkoposim un apstrādāsim šādu personīgo informāciju par jums:

  1. Vārds
  2. E-pasts
  3. Mobilais tālrunis
  4. Informācija par maksājumu
 2. Kā mēs izmantojam jūsu informāciju:

  Mēs izmantosim savākto personīgo informāciju šādiem nolūkiem:

  1. Maksājuma apstrāde
  2. Atbalsts
  3. Klientu pasūtījuma pārvaldība

  Ja mēs vēlamies izmantot jūsu informāciju jebkādiem citiem nolūkiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu un izmantosim jūsu informāciju tikai tad, kad saņemsim jūsu piekrišanu, un tikai tādam(-iem) mērķim(-iem), kādam(-iem) nepieciešama jūsu piekrišana, izņemot gadījumus, kad mums tas ir jādara citādi saskaņā ar likumu.

 3. Kā mēs kopīgojam jūsu informāciju:

  Mēs nepārsūtīsim jūsu personīgo informāciju trešajām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot ierobežotos apstākļos, kas ir aprakstīti zemāk:

  1. Analītika

  Mēs pieprasām, lai šādas trešās puses izmantotu personīgo informāciju, ko mēs nododam, tikai tādam(-iem) nolūkam(-iem), kādam dati tika nodoti, un nesaglabāt datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai izpildītos minētais mērķis.

  Mēs varam arī izpaust jūsu personīgo informāciju šādām vajadzībām: (1) lai ievērotu piemērojamo likumu, noteikumu, tiesas rīkojumu vai citu juridisku procesu; (2) lai izpildītu jūsu līgumus ar mums, tostarp šo privātuma politiku; vai (3) lai atbildētu uz pret apgalvojumiem, ka Pakalpojuma izmantošana pārkāpj jebkuras trešās personas tiesības. Ja Pakalpojums vai mūsu uzņēmums tiek apvienots vai iegādāts ar citu uzņēmumu, jūsu informācija būs viens no aktīviem, kas tiks nodota jaunajam īpašniekam.

 4. Jūsu informācijas saglabāšana:

  Mēs saglabāsim jūsu personīgo informāciju pie mums vietnē 90 dienas līdz 2 gadus pēc tam, kad lietotājs ir noslēdzis savu kontu, vai tik ilgi, kamēr mums tas ir nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kam tika paredzēts ievākt jūsu datus, kas ir sīki izklāstīts šajā privātuma politikā. Mums var būt nepieciešams saglabāt noteiktu informāciju uz ilgāku laiku, piemēram, lietvedībā / ziņošanā saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu vai citu likumīgu iemeslu dēļ, piemēram, likumisko tiesību īstenošanā, krāpšanas novēršanā utt. Atlikusī anonīmā informācija un apkopotā informācija, kura jūs neidentificē (tieši vai netieši), var tikt saglabāta uz neierobežotu laiku.

 5. Jūsu tiesības:

  Atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt un labot vai dzēst jūsu personīgo informāciju vai saņemt savas personīgas informācijas kopiju, ierobežot vai iebilst uz aktīvu jūsu datu apstrādāšanu, lūgt mums kopīgot (pārnest) jūsu personīgo informāciju citai struktūrai, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko esat mums devis, lai apstrādāt jūsu datus, tiesības iesniegt sūdzību ar likumā noteikto iestādi un citas tiesības, kas var būt aktuālas, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Lai jūs varētu izmantot šīs tiesības, varat rakstīt mums uz e-adresi info@rvrsmart.com. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

  Jūs varat atteikties no tiešās mārketinga saziņas vai profilēšanu, ko mēs veicam mārketinga nolūkos, rakstot mums uz e-adresi info@rvrsmart.com.

  Ņemiet vērā, ka, ja jūs mums neatļaujat vākt vai apstrādāt pieprasīto personīgo informāciju vai atsaucat savu piekrišanu apstrādāt šos datus nepieciešamajiem mērķiem, iespējams, jūs nevarēsiet piekļūt vai izmantot pakalpojumus, kuru dēļ tika ievākta jūsu informācija.

 6. Sīkfaili u.c.

  Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un par jūsu izvēlēm saistībā ar šīm izsekošanas tehnoloģijām, lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu politiku.

 7. Drošība:

  Jūsu informācijas drošība mums ir svarīga, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu zaudējumus, ļaunprātīgu izmantošanu vai lai neatļautu jūsu informācijas neatļautai pārveidošanai saskaņā ar mūsu kontroli. Tomēr, ņemot vērā raksturīgos riskus, mēs nevar garantēt pilnīgu drošību, un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt vai garantēt jebkādas jūsu pārsūtītās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

 8. Sūdzību / datu aizsardzības inspektors:

  Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par mums pieejamās jūsu personīgās informācijas apstrādi, varat rakstīt mūsu sūdzību izskatīšanas amatpersonai uz šādu adresi SIA “Spilve VL”, Gustava Zemgala gat. 77, Vidzemes priekspilsēta, Teika, e-pasts: info@rvrsmart.com. Mēs risināsim jūsu bažas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.